Elregning fra Københavns E. 30 oktober 2002.

Jeg har brugt 1055 kWh siden 31 maj 2002, men saldoen pr 31 maj er baseret på et skøn.

 

Til KE KUNDE A/S CVR nr. 25502108 (EL-regning)
Forbrugstype
Forbrug og enhed
Enhedspris
Beløb i Kr.
El normalpris
817 kWh
0.201995
165,03
Acontobeløb btb. *)

36,26

Modregnet acontobeløb

0,00

Regningsbeløb uden mons
201.29
Moms 25%
50,33
Regningsbeløb

251,62

 
KE forsyning SE Nr 11434312 (EL-regning)
Forbrugstype
Forbrug og enhed
Enhedspris
Beløb i Kr.
Prioriteret el
238 kWh
0,475000
113,05
El netbetaling
1.055 kWh
0,333005

351,32

El transmissionsbetaling
1.055 kWh
0,070000
73,85
PSO1-betaling
1.055 kWh
0,025005
26,38
PSO2-betaling
1.055 kWh
0,020000
21,10
CO2-afgift
1.055 kWh
0,100000
105,50
Energiafgift
1.055 kWh
0,520000
548,60
Elsparebidrag
1.055 kWh
0,006000
6,33
Distributionsbidrag
1.055 kWh
0,040000
42,20
Acontobeløb btb *)
332,00
Modregnet acontobeløb
0,00
Regningsbeløb uden moms
1620,33
Moms 25%
405,08
Regningsbeløb
2.025,41
 
 
KE FORSYNING - SE Nr. 11434312 (GAS forbrug)
Forbrugstype
Forbrug og enhed
Enhedspris
Beløb i Kr.
Gas normalpris
11 m3
3,580000
39,38
Energiafgift
11 m3
0,375455
4,13
CO2-afgift
11 m3
0,083636
0,92
Råstof
11 m3
0,800000
8,80
Målerleje
1
75,62
75,62
Acontobeløb btb *)
24,26
Modregnet acontobeløb
0,00
Regningsbeløb uden moms
153,11
Moms 25%
38,28
Regningsbeløb
191,39
 

btb: beregnet til betalingsdato.
For dette beløb er der lige så mange detaljer udspecificeret på regningen, som i alt fylder 4 sider. 2 sider til selve regningen og lidt forklaring, og 2 sider til specifikationerne af hvad pengene går til.

 

 

 

Kristen.